KRALUPY - ČISTÉ MĚSTO

zelená místa Zanedbaná veřejná prostranství, černé skládky, hluk a prach z dopravy, znečištěná řeka nebo potok, nedostatek kontejnerů na separovaný odpad, neposekaná tráva, psí výkaly...Chodíte kolem každý den. Někdy se nad tím pozastavíte, jindy vás to rozčílí, nakonec si možná zvyknete...

Dobře udržované plochy zeleně—oázy klidu v rušném městě, nové lavičky a odpadkové koše, vyčištěné břehové porosty, cyklostezky, pěší zóny… Chodíte kolem každý den. Někdy se nad tím pozastavíte, jindy vás to potěší, nakonec si zvyknete...

Ani jedno není samozřejmostí, na kterou bychom si měli zvykat. Naším dobrým zvykem by se mohla stát všímavost. Všímejme si těch dobrých příkladů a upozorňujme na ty špatné. My se o to snažíme prostřednictvím projektu KRALUPY - ČISTÉ MĚSTO.

Přidejte se k nám.

černá místaProstřednictvím těchto internetových stránek se můžete seznámit s tzv. černými a zelenými místy v Kralupech nad Vltavou.

Projekt Kralupy—čisté město by měl poukázat jak na příklady dobré, tak špatné péče o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou. Společně s veřejností, školami, podniky a veřejnou správou bychom chtěli dosáhnout zlepšení současného stavu. Naším cílem je zvýšit zájem a všímavost lidí a tímto způsobem odradit ty, kteří nemají respekt k přírodě, od mnohdy nelegálního jednání.

Zvláštní pozornost bude věnována černým skládkám na území města, ale také třídění odpadů, zeleni, údržbě veřejných prostranství, informacích o přírodních zajímavostech apod.


Zvětšit mapu

Mapové aplikace, které se zobrazují na těchto internetových stránkách, jsou aktivní. Mapu si můžete přiblížit přímo na stránce, změnit zobrazení na mapové, satelitní nebo terénní apod. V mapě najdete zelené a černé plochy (i když těch černých, jak věříme, bude čím dál tím méně) s krátkým popiskem a fotografií. Dále budou na mapě vyznačeny lokality pod "patronátem". Více informací k jednotlivým místům pak najdete na konkrétních stránkách jednotlivých lokalit, ke kterým se dostanete prostřednictvím odkazů černá a zelená místa v horní liště.

Máte-li tip na nějaké, ať už zelené nebo černé místo v Kralupech nad Vltavou, dejte nám vědět emailem na ekoporadna@eckralupy.cz nebo telefonicky na bezplatné lince 800 100 584. Rovněž uvítáme Vaše postřehy, názory a fotografie k již monitorovaným lokalitám.

Internetové stránky Informační kampaně Kralupy - čisté město byly podpořeny formou dotace z Grantového schéma vypsaného městem Kralupy nad Vltavou na podporu zájmových aktivit na rok 2008, 2009 a 2014. Více o sponzoringu projektu najdete zde.